САНИФОРТ

САНИФОРТ

Препарат за дезинфекция

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара:

 0042-2/10.08.2008 г.

СЪСТАВ:

Активните вещества :

Натриев дихлоризоцианурат (дихидрат):

       - Гранулат: мин. 99 %, Свободен хлор:  55 – 56,5 %

                    - Ефервесцентни таблети: всяка таблета отделя

       активен хлор мин. 1,35 г

 

ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:

 

-        Гранули или ефервесцентни таблети

-        Цвят – бял

-        Мирис – специфичен на хлор.

-        рН – 5,5 – 7,0 на разтвор (1%)

-        готовият разтвор отделя слаба, недразнеща специфична миризма на хлор, след употреба не оставя неприятен мирис

-        готовият разтвор не предизвиква алергични реакции

-        готовият разтвор има избелващ ефект

-        поради ниската концентарция за дезинфекция на питейна вода, след разтварянето на препарата слабата специфична миризма на хлор изчезва след около 30 минути

-        няма специални изисквания за температурата и твърдостта на водата

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

САНИФОРТ представлява изключително ефективен при много ниски концентрации препарат с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, спороцидно (B.subtilis), вирусоцидно (Полиомиелитен вирус тип 1,2,3, Аденовирус 3, коксаки вирус типове  А2, В1 и  В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно (C. albicans, A. niger)  и алгицидно действие. Съдържащият се в САНИФОРТ Натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа, водорасли и Entamoeba histolytica. САНИФОРТ има и изразен вирусоциден ефект върху вирусите на хепатит А, HIV, полиомиелит тип 1, 2 и 3, аденовирус 3, Coxsackie вирус тип А2, В 1 и В 5.  Ефектът му се дължи на освобождаването на активен хлор, което предизвиква необратими увреждания и унищожаване на микроорганизмите. Поради тази причина продуктът представлява надежден дезифектант с широк спектър на приложение.

 

САНИФОРТ се използва под формата на воден разтвор, в който лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен хлор, необходимо за гермицидния ефект на препарата, се постига незабавно. Хипохлорната киселина ( HOCl), формирана при тази реакция, има  80-100 пъти по-силен гермициден ефект от хипохлоридните йони (OСl). Тези две съставки осигуряват остатъчния свободен активен хлор.

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

-                      Дезинфекция на повърхности (помещения, апарати и прибори)  в здравни и лечебни заведения, обществени (детски, социални) заведения, обществен транспорт, хранително-вкусовата и фармацевтични промишлености, повърхности във ветеринарномедицински клиники, амбулатории, лаборатории и в обекти за отглеждане на животни;

-                      Дезинфекция на бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло, кърпи и други) в здравни и лечебни заведения, в хотели, в обекти за производство на храни, във фармацевтични предприятия, и в обекти с обществено предназначение;

-                      Дезинфекция на лабораторна стъклария;

-                      Дезинфекция на кухненска посуда в здравни и лечебни заведения;

-                      Дезинфекция на стъклен амбалаж в обекти за производство на храни;

-                      Дезинфекция на санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии и др.) в здравни и лечебни заведения;

-                      Дезинфекция на кръв, урина и фекални маси;

-                      Дезинфекция на транспортни средства

 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

Обект на дезинфекция

Концентрация

 Работен разтвор

Начин на употреба

Експозиция

Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони

0.05%

5 г (или 2 табл) / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

20 минути

Повърхности (подове, стени, плотове, маси) с по-нисък риск

0.025%

2,5 г (или 1 табл) / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

20 минути

Съдове, прибори в кухненски боксове

0.05%

5 г (или 2 табл) / 10 л вода

Потапяне или обливане, без изплакване

20 минути

Санитарни възли

0.05%

5 г (или 2 табл) / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

20 минути

Подлоги, уринатори

0.05%

5 г (или 2 табл) / 10 л вода

Потапяне

60 минути

Секрети и екстрети

1%

 10 г (или 4 табл) / 1 л вода

Обливане

30 минути

Бяло болнично бельо

0.025% - 0.05 %

2,5 - 5 г (или 1 - 2  табл) / 10 л вода

Накисване в периода на предпране

30 минути (има избелващ ефект)

Лабораторна стъклария

0.05%

5 г (или 2 табл) / 10 л вода

Потапяне, обливане

20 минути

 

-                      Дезинфекция на питейна вода, на  вода в плувни басейни;

-                      Изгрждане на дезинфекзионни бариери при локални инфекциозни огнища (шап, чума по животните, птичи грип), на контролно-пропусквателни пунктове и др.

 

Обект на дезинфекция

Работен разтвор

Експозиция

 Питейна вода

в закрити водоснабдителни съоръжения - цистерни, водопроводи, резервоари

1-2 г (или 1/2 - 1 табл) / 1000 л вода

30 минути при концентрация на свободен хлор 0.3 - 0.4 мг/л вода Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС 3560-81*

Водоизточници (извори, кладенци, водохващания)

2.5 - 20 г (или 1 - 8 табл) / 1000 л вода

120 минути

Плувни басейни

(сладка вода)

първо пълнене

10-20 г (или 4-8 табл) / 1000 л вода

12 часа

поддържаща доза

0.5-1.0 г (или 1/4 - 1/2 табл) / 1000 л вода

1- 2 пъти дневно на 12 часа при концентрация на свободен хлор 0.2 - 0.5 мг/л вода Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС EN ISO 7393-2001*

 

Плувни басейни

(морска  вода)

Първо пълнене

20-40 г (или 8-16 табл) / 1000 л вода

12 часа

поддържаща доза

 

3 - 5 г (или 1 1/2 – 2 1/2 табл) / 1000 л вода

1 – 2 пъти дневно

*За прецизна дозировка на препарата следва да се отчита хлор-поглъщаемостта на водата

Дезинфекционни бариери

5 г (или 2 табл) / 10 л вода

чрез преминаване през воден разтвор на препарата при време на въздействие 3 минути

Продукти от категорията

 • ГЛУТАСЕПТ
  ГЛУТАСЕПТ

  ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА Препарат за ...
  » още...

 • СЕПТОКВАТ – АМ MD
  СЕПТОКВАТ – АМ MD

  ВИД НА БИОЦИДНИЯ ...
  » още...

 • ЖИВАХЕКС СПРЕЙ
  ЖИВАХЕКС СПРЕЙ

  готов ЗА УПОТРЕБА Препарат за ...
  » още...

 • АЛДЕСЕПТ
  АЛДЕСЕПТ

  КОНЦЕНТРИРАН Препарат за ПОЧИСТВАНЕ И ...
  » още...

 • ДЕГРИЗО
  ДЕГРИЗО

  алкален  ОБЕЗМАСЛИТЕЛ  ...
  » още...

© 2018 Топчо – Е. Топалиева
Дозатори  | Сгънати Кърпи за ръце хартиени  | Почистващи препарати  | Тоалетна хартия и салфетки  | Почистващи машини и колички  | Сешоари  | Предпазни и Медицински консумативи  | Хигиенна дезинфекция  | Кошчета и Четки за WC  | Пепелници  | Барово оборудване  | Кухненска посуда  | Други
Приятели: маркови дрехи | готварски рецепти

сайтът е създаден от