Показване на единствения резултат

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ ESSENTICA PURE

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ ESSENTICA PUREРАЗРЕШЕНИЕОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРАНА БИОЦИД* № 2750-1/12.06.2020 г.Вид на биоцида: Продуктов тип 2 и тип 4Essentica Pure е течност на алкохолна основа за дезинфекция и почистване на малкипо площ алкохолоустойчиви повърхности, които не влизат в контакт с храни. Подходящза: Здравни и лечебни заведения Козметични и фармацевтични обекти Обекти с обществено предназначениe Ветеринарни практики В бита Обекти за обществено хранене (ресторанти, хотели и всякакъв вид заведения)