Показване на 27 резултата

POOL Crystal clear течен коагулант

Течен коагулант Crystal Clear се прилага за поддържане на кристална чистота и прозрачност на водата в плувния басейн, чрез коаугулация, флокулация на неорганични и органични замърсители.>Състав на препарата Полиалуминиев хлорид хидрооксид Препаратът притежава висока скорост на коагулация и е идеален за поддържане на кристално чиста вода в басейна. Той е без миризма, стабилен е на въздуха, не променя цвета и химическия си състав и може да се прилага и чрез дозиращи помпи.

POOL pH-минус коректор

КОРЕКТОР “pH-“ е препарат, за понижаване, при необходимост, на нивото на рН на водата в плувния басейн. Нивото на рН на водата в плувния басейн трябва да се поддържа в интервала 7.2 – 7.6. При по високо ниво от посочения диапазон водата може да предизвика дразнене на очите и дихателните пътища на къпещите се, изглежда мътна и може да причини отлагания по стените и дъното на плувния басейн.>Състав на препарата Натриев хидрогенсулфат – мин 90%

POOL pH-плюс коректор

КОРЕКТОР “pH+“ е препарат, за повишаване, при необходимост, на нивото на рН на водата в плувния басейн. Нивото на рН на водата в плувния басейн трябва да се поддържа в интервала 7.2 – 7.6. При по ниско ниво от посочения диапазон водата може да предизвика дразнене на очите и дихателните пътища на къпещите се, както и да доведе до корозиране на металните части и аксесоари в плувния басейн.>Състав на препарата Натриев карбонат – мин 90%

АЛДЕКВАТ 1л.

Концентриран препарат за почистване и дезинфекция на повърхности на базата на глутаров алдехид, глиоксал и ЧАС, без съдържание на формалдехид.Притежава б актерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие (HAV/HBV/HCV/HIV). Съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.Активни вещества:- Глутаров алдехид – 0.5 g /100g- Глиоксал – 12g /100g- Дидецилдиметиламониев хлорид – 5g /100g- 1,6-Дихидрокси-2,5-диоксахексан – 2g /100gСвойстваАлдекват е концентрат не съдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Алдекват има нисък алергичен потенциал и не оказва алергизиращо действие върху ползвателите. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

АЛДЕКВАТ MD

Концентриран препарат предназачен за ръчно почистване и предстерилизационна дезинфекция на инвазивни медицински и стоматологични инструменти и лабораторна стъклария, както и за крайна дезинфекция на неинвазивни медицински инструменти и медицинска апаратура.Притежава притежава бактерицидно (вкл. MRSA) , микобактерицидно (вкл.TBC), фунгицидно и вирусоцидно действие (вируси с обвивка).>Активни вещества : – Глутаров алдехид – 0.5g /100g – Глиоксал – 12g /100g – Дидецилдиметиламониев хлорид – 5g /100g – (Етилендиокси) диметанол – 2g /100g>Алдекват MD представлява концентрат съдържащ синергично действаща комбинация, от алдехиди и четвъртични амониеви соли, осигуряваща широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Препартът не съдържа формалдехид и феноли. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Алдекват MD има нисък алергичен потенциал и не оказва сенсибилизиращо действие върху медицинския персонал и пациентите. Активните му съставки са биоразградими, а работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

АЛДЕСЕПТ

Концентриран препарат за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности на базата на комбинация от алдехиди и четвъртични амониеви соли, без съдържание на формалдехид. Притежава бактерицидно, микобактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (HBV/HCV/HIV) и спороцидно действие. Препаратът съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.Активни вещества: – Глутаров алдехид 7.5g /100g – Етилендиокси диметанол 15g /100g – Бензалкониев хлорид 2g /100gСвойства Алдесепт представлява балансирана синергична комбинация от алдехиди и четвъртични амониеви соли, която проявява висока микробиална ефективност в ниски концентрации. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Подходящ е както за термоустойчиви, така и за термолабилни материали. Алдесепт не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им.

АЛДЕСЕПТ MD

Концентриран алдехиден препарат за високостепенна дезинфекция на медицински инструменти и апаратура.Притежава бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV/HCV), фунгицидно (C. Albicans, A.niger) и спороцидно действие. Предназначен е за дезинфекция и почистване на медицински и стоматологични инструменти, медецинска апаратура и лабораторна стъклария> за високостепенна студена дезинфекция на термо-устойчиви и термо-лабилни материали, анестезиологично оборудване и ендоскопи (включително гъвкави).Препаратът съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.Активни вещества :Глутаров алдехид 7.5g /100gЕтилендиокси диметанол 15g /100gБензалкониев хлорид 2g /100gАлдесепт MD представлява балансирана синергична система от алдехиди и четвъртични амониеви соли, която проявява висока микробиална ефективност в ниски концентрации. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.Алдесепт MD не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им. Може да се използва както за ръчна дезинфекция, така и при всички полу-автоматични и напълно автоматични циркулационни процедури.

АЛДЕСЕПТ WC

Концентриран препарат за дезинфекция и почистване на санитарни възли и химически тоалетни на базата на глутаров алдехид, етилендиокси диметанол и бензалкониев хлорид, без съдържание на формалдехид. Притежава> бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV/HCV), фунгицидно (C. Albicans, A.niger) и спороцидно> действие. Препаратът съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект. Активни вещества : – Глутаров алдехид 7.5g /100g – Етилендиокси диметанол 15g /100g – Бензалкониев хлорид 2g /100g Предимства на препарата: Алдесепт не се инактивира от органична материя. Препаратът съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им.

ГЛУТАРКВАТ

Концентриран препарат предназначен за ръчно или машинно почистване и дезинфекция на всякакви водоустойчиви (пластмасови, метални, керамични, санитарен фаянс, стъклени, боядисани дървени и др) повърхности в рисковите зони в здравни и лечебни заведения (операционни зали, интенизвни отделения, детски и неонатални отделения, пневмофтизиатрични отделения, външни повърхности на медицинска апаратура, лабораторни съдове, предмети за обслужване на болния и др)> повърхности в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацевтична и козметична промишленост.>Притежава бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие.Активни вещества: – Глутаров алдехид 12,5 g/10 – Алкилбензилдиметил амониев хлорид 5g/100g – Дидецилдиметиламониев хлорид 5g/100g>Предимства на препарата: Глутаркват е мощен биоцид, който комбинира дезинфекционното действие на алдехидите и четвъртичните амониеви соли. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Съчетава почистващо и дезинфекционно действие. Работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

ГЛУТАСЕПТ

Готов за употреба двукомпонентен дезинфектант на базата на глутаров алдехид предназначен за почистване и дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти, апаратура> за високостепенна студена дезинфекция на термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи (вкл. гъвкави). Притежава бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие.>Активни вещества: – Глутаров алдехид 2.5 g/100g Глутасепт е двукомпонентен препарат и се доставя като готов за употреба неактивиран разтвор, придружен от активатор. Той е висико ефективен, бързо действащ и лесен за работа. Глутасепт не се инактивира от органична материя и е съвместим с различни материали – метали (алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий, хромиран месинг), синтетични материали (PVC, полипропилен, полиетилен) гума и пластмаси. Препаратът притежава добри почистващи свойства. Активираният разтвор е годен за употреба в продължение на 30 дни с натоварване.

ДЕГРИЗОЛ FCP

Концентриран препарат за дезинфекция на повърности с мощно почистващо / обезмасляващо действие на базата на натриев хипохлорид. Притежава бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие.Активни вещества: – Натриев хипохлорит, съдържание на активен хлор 4.50> g /100 gПредимства на препарата: Разтворим във вода, слаб окислител. Препаратът съдържа хлор. Активните му съставки са биоразградими. Препаратът не се инактивира от органична материя, не уврежда и е съвместим с различни материали (обърнете внимание на несъвместимите материали, посочени в листовката).

ЖИВАСЕПТ Глюконат

Готов за употреба препарат на базата на хлорхексидин диглюконат и алкохол за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа преди медицински манипулации с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV) и фунгицидно (C. albicans, T. mentagrophytes) действие, продължаващо до 2 часа след извършване на дезинфекцията.Активни вещества: – Хлорхексидин диглюконат 0.6g /100g – Изопропанол 60g /100gПредимства на препарата: Активните съставки на препарата са биоразградими. Препаратът е филтриран за спори чрез микрофилтър, не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба. Приятно ароматизиран.

ЖИВАСЕПТ за ръце

Готов за употреба алкохолен препарат за дезинфекция на ръце и кожа с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV/HCV, адено, рота вируси) и фунгицидно действие, продължаващо до 2 часа след извършване на дезинфекцията.Активни вещества: – Пропан-1-ол 45g /100 g – Пропан-2-ол 30g /100 gСвойства: Активните съставки на препарата са биоразградими.>>> Препаратът е> филтриран за спори> чрез микрофилтър, не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба. Приятно ароматизиран.

ЖИВАСЕПТ Пяна

Готов за употреба препарат на базата на хлорхексидин диглюконат за миене, хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа с бактерицидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота, АН1N1) и фунгицидно> действие.Активни вещества: – Хлорхексидин диглюконат 0.8g /100gПредимства на препарата: Активните съставки на препарата са биоразградими.>>> Препаратът е приятно ароматизиран, образува устойчива пяна с много добри миещи свойства. Той не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба.

ЖИВАСЕПТ Рапид 750 мл.

Готов за употреба алкохолен препарат за за бърза дезинфекция на алкохолустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения, предприятия за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и промишленоста. Притежава бактерицидно (включително MRSA), микобактерицидно (включително туберкулоцидно), вирусоцидно (HBV/HIV/HCV, Rota viruses) и фунгицидно действие.Активни вещества: – Пропан-1-ол 45 g /100 g – Пропан-1-ол 30 g /100 g Живасепт рапид е готов за употреба разтвор, несъдържащ алдехиди, феноли и четвъртични амониеви съединения. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохоли за постигане на бърза и сигурна дезинфекция. Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е свместим с различните материали. Препаратът има нисък алергичен потенциал и не оказва дразнещо действие при многократна употреба. Аерозолната форма на препарата позволява лесно третиране на малки и трудно достъпни повърхности. Третираните повърхности и предмети могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.

ЖИВАХЕКС баня за борери

Готов за употреба препарат за бърза дезинфекция и почистване на дребни ротационни стоматологични инструменти на базата на хлорхексидин диклюконат и алкохол. Притежава мощно бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно (HIV, H1N1, Herpes simplex, Parotitis virus, Parainfluenz virus) действие.>Активни вещества: – Пропан-2-ол 60g /100g – Хлорхексидин диглюконат 0.5g /100g Активните му съставки са биоразградими. Не съдържа алдехиди. Не уврежда устойчииви на алкохол инструменти и е съвместим с различните материали. Притежава почти нулев алергичен потенциал.

ЖИВАХЕКС Крем

Кремообразен препарат на базата на хлорхексидин диглюконат за дезинфекция на кожа. Притежава бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV) и фунгицидно действие.Активни вещества: – Хлорхексидин диглюконат – 1 g / 100 gПредимства на препарата: Разтворим във вода и алкохоли. Активните му съставки са биоразградими. Препаратът не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост дори след многократна употреба. При употреба създава върху кожата микрофилм, който осигурява дезинфекционен ефект до 2 часа след нанасянето му.

ЖИВАХЕКС Спрей

Готов за употреба прапарат предназначен за бърза дезинфекция на всякакви устойчиви на алкохол повърхности, включително малки или труднодостъпни, в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение и промишлеността. Притежава бактерицидно (вкл MRSA), микобактерицидно и фунгицидно действие.Активни вещества: – Хлорхексидин диглюконат 0.5g /100g – Пропан-2-ол 60g /100 gГотов за употреба разтвор не съдържащ алдехиди и феноли. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохол и бисбигуанид (глюконатна сол). Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е свместим с различните материали. Третираните обекти могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.

НИПАСЕПТ

Концентриран препарат предназначен за почистване и дезинфекция на големи и малки водоустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение и транспортни средства, помещения за отглеждане на животни и ветеринарната практика с бактерицидно, микобактерицидно и фунгицидно действие.Активни вещества:- Бензалкониев хлорид 10g /100g – Етилендиоксидиметанол 10g /100gНипасепт представлява смес от четвъртични амониеви съединия, алдехид и нейоногенни повърхностно активни вещества, която притежава широк спектър на гермицидно действие. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.Лесен е за употреба и е високоефективен при ниски концентрации. Притежава нисък алергичен потенциал и след употреба оставя приятен аромат на зелена ябълка. Съчетава почистващ и дезинфекционен ефект и не уврежда обработваните повърхности. След прилагането му не е необходимо последващо измиване с вода, освен в случаите, когато третираните повърхности влизат в контакт с храни. След приготвяне работните разтвори са годни за употреба до 14 дни.

ОКСИСЕПТ Флоор

Оксисепт Флоор е предназначен за почистване и дезинфекция на: – всякакви водоустойчиви повърхности оборудване и предмети в здравни и лечебни заведения – повърхности и обурудване в обекти с обществено предназначение, обекти за преработка и търговия с храни – текстилни тъкани – химио-термо дезинфекцияПритежава бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие.Активно вещество: 0.15 g/100 g Пероцетна киселина (CAS 79-21-0) получена „in situ” от натриев перкарбонат (CAS 15630-89-4) и ТАЕД (CAS10543-57-4) – в 1%-ен разтвор.Оксисепт Флоор представлява прахообразин концентрат от групата на окислителите с широк спектър на микробиологично действие при кратки експозиционни времена. При разтваряне във вода препаратът генерира “in situ” пероцетна киселина, която отделя свободен активен кислород. Ефективността на действието на препарата не зависи от протеинови замърсявания. Работните му разтвори са екологични, нямат мирис и не предизвикват алергии. Съвместим е с различните материали, от които са направени повърхностите.

Плаващ диспенсер за Санифорт Комби таблети

Диспенсърът е предназначен за Санифорт комби таблети за осъществяване на поддържаща дезинфекция на водата в по-малки плувни басейни или такива, в които няма скимери.>Плаващият диспенсер отделя равномерно активните вещества от поставените в него таблети без да уврежда филтърната система или аксесоарите на басейна. Той притежава регулатор, с който може да контролирате дозирането на желаното количество от препарата. Чрез преместване на регулиращия пръстен в съответната посока може да увеличите или намалите количеството на отделяния от таблетите хлор, както и бързината на разтварянето на таблетите.

ПОВИСЕПТ

Готов за употреба препарат на базата на поливинилпиролидон-йод за дезинфекция на оперативно поле и кожа преди медицински манипулации с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV), фунгицидно и спороцидно (бактериални спори) действие.Активни вещества: – Поливинилпиролидон-йод 10g /100gПредимства на препарата: Активните съставки на препарата са биоразградими. Препаратът не сенсибилизира, има добра кожна поносимост и лесно се отмива със сапун и вода.>

САНИФОРТ гранулат

Бързоразтворими гранули на хлорна основа за дезинфекция на вода в плувни басейни – шоково хлориране (хиперхлориране) и поддържаща дезинфекция. Ефектът му се дължи на освобождаването на активен хлор, което предизвиква необратими увреждания и унищожаване на микроорганизмите. Притежава бактерицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно действие. Активно вещество: Натриев дихлоризоцианурат дихидрат 99g /100g (активен хлор 53 -56g) Санифорт (гранули) представлява изключително ефективен при много ниски концентрации препарат. Съдържащият се в него натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протоаза, водорасли вируси и спори.Санифорт (гранули) бързо и напълно се разтваря във водата (независимо от твърдостта) без да оставя каквато и да е утайка. Нивото на свободен хлор, необходимо за гермицидния ефект на препарата, се постига незабавно. Поради ниската концентрация, при която се прилага за дезинфекция на вода в плувни басейни, след разтварянето на препарата слабата специфична миризма на хлор изчезва след около 20 минути.

СЕПТОКВАТ

MsoNormalБезалдехиден концентрират за почистване и дезинфекция на непорьозни, водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, в неонатални отделения, кувьози, повърхности в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения), хотели, фармацевтична и козметична промишленост, кухненско оборудване и съдове, повърхности и предмети в обекти за производство и търговия с храни. Той е подходящ и за дезинфекция на доилни инсталации и тръбопроводи в животновъдни ферми.Притежава бактерицидно (вкл.MRSA), микобактерицидно (вкл.Tbc), фунгицидно и вирусоцидно действие. Активни вещества: – Алкилбензилдиметиламониев хлорид 20g /100g – Дидецилдиметиламониев хлорид 30g /100g>Септокват представлява високоефективна комбинация от четвъртични амониеви съединения. Препаратът не съдържа алдехиди, феноли или хлор. Активните му съставки са биоразградими. Не се инактивира от органична материя. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор и нисък алергичен потенциал. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали магат да бъдат третирани многократно, без увреждане. Работните разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им.

СЕПТОКВАТ АМ

Концентриран безалдехиден препарат за почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено и търговско предназначение, повърхности, предмети, съдове и оборудване в обекти за производство и търговия с храни и обекти за събиране, отглеждане и транспортиране на животни.Притежава бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл.TBC), фунгицидно и вирусоцидно действие. Активни вещества: – N-(3 аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин 6g /100g – Дидецилдиметиламониев хлорид 5g /100g – Бензалкониев хлорид 10g /100gСептокват АМ съдържа третичен алкиламин и смес от четвъртични амониеви съединения. Препаратът не съдържа алдехиди, феноли или свободен хлор. Органичното замърсяване не оказва значим ефект върху биоцидната активност на Септокват АМ. Активните съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия. Различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Активността на препарата е широкоспектърна и се проявява в сравнително ниски концентрации. Септокват АМ има нисък алергичен потенциал. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.